Det finns en anledning att en pråm behöver mer än en tredjedel av en mil av utrymme att vända sig om: Det är enormt. Detsamma gäller för behemoth byggföretag; deras storlek ensam kan göra det svårt att byta kurs. Faktorn i kvalitetskontroll, säkerhet och kostnader och omvandling blir en skrämmande utsikter. I konstruktion-som är en av de minst digitaliserade industrier, med bara 1,2% av intäkterna som går mot teknikinvesteringar, hur mår ett jätte globalt företag trenden?

Skanska, världens femte största byggföretag, blir framtidsklar genom att ställa ambitiösa mål för att bli en mer konkurrenskraftig och hållbar organisation. Genom att använda sin Skanska Sweden-division som pilotprogram utbygger företaget initiativ för att minska byggkostnaderna med 20%. minska byggtiden med 25% och förbättra divisionens övergripande hälsa, säkerhet, miljörekord och samhällsansvar senast 2023. Och det planerar att komma dit genom att implementera den senaste och bästa digitala tekniken med avsikt att skapa en dominoeffekt i sina divisioner runt om i världen.

Henrik Ljungberg, Skanska Sveriges digital innovationschef, säger att de kommande fyra åren kommer att bli ett maraton, inte en sprint, fokuserad på den digitala infrastrukturen som behövs för framtida framgångar. “Det handlar om att sätta upp de tekniska möjligheter som krävs för att vi ska kunna nå vår snabba tidsgräns,” säger han. “Vi har inga projekt som levererar på våra mål ännu, men vi sätter oss på rätt ställe för att lyckas.”

Två initiativ, en destination
Att vrida en organisation av denna skala innefattar grundläggande kulturella och tekniska förändringar. För Skanska Sverige innebar det att lansera två nya organisationsprogram: DigiHub och Digital Construction Platform (DCP).

DigiHub är ett utvecklingsinitiativ som främjar forskning och innovation. Tänk på det som ett slags innovationscenter. Inom företaget kan företaget testa nya produkter och tjänster i mindre skala innan de genomförs i hela organisationen. Skanska utforskar till exempel ny teknik initierad av DigiHub i sin design av Sthlm New Creative Business Spaces blandad användningskomplex i Stockholm.

digital konstruktion Sthlm Nya Creative Business SpacesUnder konstruktion: Sthlm New Creative Business Spaces. Courtesy Skanska.
Huvuddelen av företagets digitalisering sker emellertid på dess DCP, vilket bättre kommer att koppla medarbetare, partners, underleverantörer och kunder genom uppdaterad teknik och samordna de stora mängderna data som används i byggprojekt. Skanska planerar att inkorporera maskininlärning, IoT-sensorer, spårning av koldioxidavtryck och realtidsspårning av arbetsplatsutrustning på denna plattform.

Kort sagt är DCP en enda källa till sanning som sparar tid, minskar fel och förhindrar ändringsorder på plats. I den närmaste framtiden kommer det att vara platsen att samla in data (ritningar, modeller, kvalitetsproblem och checklistor) från tidigare projekt, analysera dem och använd sedan resultaten för att jämföra och förbättra nuvarande projektresultat.

Makt till folket
“Allt handlar om att göra digitalisering en naturlig del av varje arbetstagares vardag, säger Skanskas DigiHub-chef Lotta Wibeck. “Vi vill använda tekniken för att stödja arbetet och göra information om ritningar, leveranser och planering tillgänglig i realtid.”

För att göra övergången är Skanska decentraliserande teknik för varje affärsenhet (land) i stället för att ta ett enstoringsrikt, företagstäckande tillvägagångssätt. “Vi tycker att vår största utmaning inte är den tekniska delen”, säger Wibeck. “Det kommer att vara människor och sinnet mot digitalisering, eftersom alla påverkas på något sätt och vi är alla på olika nivåer med olika kortsiktiga mål.”

digital konstruktion lotta wibeck skanskaSkanskas DigiHub chef Lotta Wibeck. Courtesy Skanska.
För det ändamålet har Skanska under de senaste två åren gjort digitala tränare tillgängliga för enskilda medarbetare och avdelningar för att hjälpa dem att arbeta på effektivare, tekniskt stödda sätt. “Den digitala tränaren överbryggar våra anställda och byggarbetsplatser med våra kollegor och underleverantörer”, säger Patrik Johansson, en Skanska-lösningar arkitekt och digital ledning. “Vi samlar till exempel data på vårt kolavtryck för att förbättra miljöpåverkan. Tillsammans med Autodesk kan vi välja rätt material för jobbet under designprocessen och enkelt se effekten av olika material. “

Men först en bättre stiftelse
Alla dessa organisatoriska förändringar handlar om att utveckla en stark DCP. “Det är vår grund”, säger Johansson. “Det byggdes på både Autodesk BIM 360 och Autodesk Forge, tillsammans med Microsoft och Bluebeam; samarbete är viktigt. Här lagrar vi och analyserar tidigare projektdata, analyserar den och använder vår egen uppsättning interna verktyg för att informera aktuella projekt. “

Genom att centralisera denna information säger han: “Våra slutanvändare kan granska alla tidigare 2D-ritningar, 3D-modeller och dokument från vilken enhet som helst, istället för att förlita sig på ofta föråldrade och kostsamma felinformation som tidigare.”

Olika integrationspunkter, datakällor och API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) lager används för att uppnå detta mål. “Utmaningen idag är att det är svårt att analysera strukturerade data med ostrukturerade relationer, säger Johansson. “Vår idé är att logga in och koppla data från olika system till varandra, och vi är övertygade om att detta kommer att låsa upp möjligheten för både AI [artificiell intelligens] och maskininlärning. Och det hjälper oss att göra bättre informerade, snabbare och säkrare beslut. “

Genom att använda AI och maskininlärning kan lag tolka och analysera större mängder data och skapa nya insikter om säkerhet, hållbarhet och effektivitet. “Vi kan göra insikter tillgängliga för våra sajtkollegor i realtid, säger Johansson. “Detta leder oss till att arbeta proaktivt istället för reaktivt med utmaningar, projektplaner, risker och kostnadskontroller.”

Skanska använder också objektigenkänning för att urskilja mönster i säkerhet och effektivitet på plats. Detta kan varna företaget till kollegor och underleverantörer som flyttar på riskområden och se till att de anställda på plats har rätt säkerhetsutrustning – som alla kan visualiseras med de verktyg som används, till exempel BIM 360.

Ett nytt sätt att arbeta
Plattformen ständigt utvecklas. “Vi har redan mycket data och information som kommer från befintlig utrustning, sensorer och kameror, men vi har fortfarande inte kunnat automatisera analysen, säger Johansson.

Han tillägger att uppgifterna redan blir mer användbara och relevanta för aktuella projekt. “Med hjälp av maskininlärning hoppas vi kunna tolka och analysera större mängder data och dela dem med projektledare och underleverantörer för att i slutändan förbättra vår säkerhet, miljö och effektivitet.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here